Liên hệ

XÍ NGHIỆP BU LÔNG ỐC VÍT TỪ SƠN
Điện thoại: (0241) 3602298
Fax: (0241) 3.763.198
Địa chỉ: Lô 2 - Khu Công nghiệp Tân Hồng - Hoàn Sơn - Từ Sơn - Bắc Ninh
Email: bulongocvittuson@gmail.com
Tiêu đề *
Họ tên *
Email *
Địa chỉ *
Điện thoại *
Fax
Nội dung *
Mã xác thực *